home
magyardeutsch

Könyvtár


Sportcsarnok


Hírek

Országos kompetencia mérés
2017. máj. 24. (6-8. osztály)

Öveges program az Eötvös Gimnáziumban a nyolcadikosoknak
2017. máj. 24. (délután)

DÖK Gyermeknap
2017. máj. 25.

Osztálykirándulások
2017. máj. 26.

Karinthy - drámaóra
2017. máj. 30. (8. osztály)

Színház: Kisfiú meg az oroszlánok (alsósok)
2017. máj. 31.

Pünkösd hétfő
2017. jún. 5.

Megbékélés napja, kirándulás a Terror házába a nyolcadikosoknak
2017. jún. 6.

Éves DÖK közgyűlés
2017. jún. 9.

Projektnapok - Tarján történelme
2017. jún. 12-13.

Egészségnap, bankett
2017. jún. 14.

Fordított nap, ballagás
2017. jún. 15.

Ballagás
2017. jún. 15. 17.30

Tanévzáró ünnepély
2017. jún. 21. 8 óra

Napközis tábor
2017. jún. 19-23.

Erzsébet tábor (Fonyódliget)
2017. jún. 25-30.

Ausztriai tábor
2017. jún. 26-júl. 2.

Kérjük, ajánlja fel adója 1 % -át a Tarjáni Gyermekekért Alapítvány részére!

Tarjáni Gyermekekért Alapítvány
adószám: 19150220-1-11
számlaszám: 63200267-15903260


Tájékoztató a hit- és erkölcstan oktatásáról

Intézményünkben az alábbi lehetőségek közül választhatnak a szülők:

- katolikus hitoktatás
Bővebb információ: Szabó Zoltán atya (Tel.: 372-686, 30/5353989)
Tarjáni plébánia honlapja

- református hitoktatás
Bővebb információ: Jakab István (Tel.: 30/200 9393)
tarjan@reformatus.hu
Református hittan


- Hit Gyülekezete hitoktatás
Bővebb információ: Tomasovszky Edit (Tel.: 06/205260564)
Hit és erkölcsoktatás honlap

- az iskola által biztosított erkölcstan oktatás

Átjelentkezés: Minden év május 20-ig lehet jelezni a titkárságon, ha a következő tanévben másik csoportban szeretne tanulni.

Megváltozott csengetési rend!
A 6. és 7. óra között is tízperces lett a szünet

Tankönyvrendelés
Tájékoztató

Tisztelt Szülők!
Az 2017-18-as tanévre az alábbi táblázatokban szereplő tankönyvcsomagok kerültek megrendelésre.
Ebben a tanévben 1- 5. osztályig ingyenes minden tanuló számára a teljes tankönyvcsomag.
Ingyenes tanulók:
- 1 - 5. osztályban mindenki, 6 - 8. osztályban a normatív támogatásra jogosultak
- a T- vel jelölteket (mindkét táblázatban) könyvtári kölcsönzéssel biztosítjuk, de ezeket a tanév végén eredeti állapotban vissza kell adniuk.
- 7. -8. osztályokban az angol választható tárgy, ezekért a könyvekért az ingyenes tanulóknak is fizetni kell, tehát részükre az alapcsomagban nem rendelhető.
Az előző évekhez hasonlóan a webáruházon keresztül történő csoportos rendelés esetén kedvező kiszállítási díjjal tudjuk beszerezni ezeket, amennyiben jelzik vásárlási igényüket és a vételárat előre beküldik.
- Ha könyvtári helyett saját részre szeretnének tankönyvet rendelni, a www.könyv.kello.hu weboldalon a webáruház segítségével megtehetik. A tatabányai Kellopont - nál megszűnt a termékforgalmazás.
Fizetős tanulók: 6. - 8. osztályban a normatív támogatásra nem jogosultak.
(Nekik a teljes alapcsomagot, a T- vel jelölt könyveket is meg kell venni.)
Bejelölhetik egyéni igényeiket a hazaküldött nyomtatott listán:
- Az alapcsomagból (első táblázat) húzzák ki azokat a választható, vagy T-vel jelölt könyveket, amelyekre nem tartanak igényt, vagy máshonnan szeretnék beszerezni.
- A könyvtári kölcsönzés útján mindenki számára ingyenesen használható könyvek közül (második táblázat) jelöljék meg azokat (csak azokat!), amelyeket saját részre szeretnének megvásárolni. Ebben az esetben az "ár" oszlopban megadott összeg fizetendő!
Kérem, a listákat mielőbb küldjék vissza!
Kérdés esetén az iskolában személyesen is, vagy a 20/915-4848-as mobilszámon is kereshetnek.

Schléglné Erős Hajnal
tankönyvfelelős

Részletes tankönyvlista
Tankönyvlista osztályonként 2017/2018
(Több oldalas dokumentum!)

Szükséges taneszközök listája évfolyamonként
Taneszköz lista

Szülői tájékoztató a HPV oltásról
Szülői tájékoztató

A könyvtár nyitvatartása:

Hétfő: 11.35-13.35
Kedd: 11.35-12.35
Szerda: 7.30-8.30
Csütörtök: 11.35-12.40
Péntek: 11.35-12.35


Középiskolások eredményei
Volt tanulóink középiskolai eredményei 9-10. évf.

Megjelent a Magyar Helyesírás szabályzata 12. kiadása
Változások:
A magyar helyesírás szabályzatának változásai 2015

Tájékoztató a szülőknek a tankönyvtámogatás és az étkezési támogatás igényléséről
Szülői tájékoztató a gyermekétkezés támogatásáról
Szülői tájékoztató a tankönyvvásárlás támogatásáról

Tájékoztatás a Tisztaszoftver programról

Az EMMI és az NFM bejelentette a Tisztaszoftver program kiterjesztését, amelynek keretében a magyarországi diákok otthonra díjmentesen megkapják az Office 365 Pro Plus csomagot.
Ingyenes letöltés - jogtiszta ingyenes Office 365 Pro Plus (Word, Power Point, Excel):

www.tisztaszoftver.hu

www.0365.educatio.huTájékoztató a szülőknek a személyazonosító okmány igénylésének menetéről
Szülői tájékoztató

Hallei cserekapcsolat 2016

A Hallei cserekapcsolat fotói megtalálhatóak az archívum képgalériájában

Beszámoló a hallei utazásról


Nyári napközis tábor beszámoló

A nyári napközis tábor fotói megtalálhatóak az archívum képgalériájában

Beszámoló a napközis táborról


Rendőrségi tájékoztató
A tanítási napon a tanítási órától vagy az iskola által szervezett foglalkozástól engedély nélkül távolmaradó, vagy onnan engedély nélkül eltávozó 14. életévét be nem töltött tanulóval szemben megtehető rendőri intézkedésekkel összefüggésben az Országgyűlés 2012. július 12-ei ülésnapján fogadta el az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról.
A módosítás alapján a rendőrség intézkedési jogot kapott arra, hogy tanítási napon azokat a 14. életévüket még be nem töltött tanulókat akik - vagy nagykorú személy kísérete nélkül, - vagy hitelt érdemlő igazolás nélkül vannak távol a nevelési-oktatási intézményből a rendőr az intézmény vezetőjéhez kísérheti. A nevelési-oktatási intézménybe történő bekísérés előtt a rendőr egyeztetni köteles az az intézménnyel. A jogalkotói szándék nyilvánvalóan az volt, hogy a kiskorú tanulók teljesítsék iskolalátogatási kötelezettségüket, és ne az utcán vagy egyéb helyeken tartózkodjanak a tanítási idő alatt.

A rendőri intézkedés lehetőségének megteremtése hozzájárulhat ahhoz, hogy a tanulók teljesítsék tanulmányi kötelezettségüket és ne kezdődjön meg az iskolai lemorzsolódásuk már az általános iskolában.
A Rendőrségről szóló törvény meghatározza azt, hogy mi tekinthető hitelt érdemlő igazolásnak: 1. a nevelési-oktatási intézmény által kiállított írásbeli igazolás, 2. a tanuló szülője vagy törvényes képviselője által kiállított írásbeli igazolás, 3. orvosi igazolás. A vitás helyzetek megelőzése érdekében mellékelünk két igazolásmintát.
Felhívjuk a tanulók szüleinek a figyelmét a jogszabályváltozásra, továbbá arra, hogy a tanulók tanítási idő alatti távolléte esetére a szülők előre állítsák ki a 2. melléklet szerinti igazolást gyermekük számára.
A módosítás alapján nevelési-oktatási intézmény a tanuló és szülei, törvényes képviselője Nkt. 41. § (7) bekezdés a) pontjában meghatározott személyes adatait (tanuló neve, születési helye és ideje, lakóhelye, tartózkodási helye, szülője, törvényes képviselője neve lakóhelye, tartózkodási helye és telefonszáma stb.) a tanuló nevelési-oktatási intézményből való távolmaradása jogszerűségének ellenőrzése és a szülővel való kapcsolatfelvétel céljából továbbíthatója az intézkedést foganatosító rendőrnek.


Szülői igazolás


Szülői felmérés - informatikai eszközökkel kapcsolatosan
2016. május 9-20.
2016. április-júniusi időszakban nemzetközi összehasonlító elemzés készül a Digitális Jólét Program és a digitális oktatás tartalomfejlesztése érdekében. Az elemzés része a Nemzeti Oktatási Technikai Felkészültségi Felmérés (NET-R), amely a köznevelési intézmények informatikai infrastrukturális ellátottságát és a digitális oktatás helyzetét méri fel.
A felmérés időpontja: 2016. május 9-20. Az on-line felület ebben az időintervallumban lesz elérhető.
A felmérés minden köznevelési intézmény vezetőjét, pedagógusát, oktatást-nevelést közvetlenül segítő munkatársát, a tanulók szüleit érinti. A linken jelzett kérdőív kitöltésével hozzájárulnak ahhoz, hogy a közösen segítsük elő a köznevelésben a digitális nevelés fejlesztése irányainak meghatározását.
Kérjük a szülőket, töltsék ki az alábbi linken elérhető kérdőívet!
Szülői kérdőívTÁMOP 3.1.5/A-2 és a TIOP 1.1.1.-07/01 pályázat

TÁMOP3.1.5/A-2
TIOP 1.1.1.-07/01

TÁMOP 6.1.2 Teljes körű Iskolai Egészségfejlesztés - TIE pályázat

TÁMOP 6.1.2


Kérjük, ajánlja fel adója 1 % -át a Tarjáni Gyermekekért Alapítvány részére!

Tarjáni Gyermekekért Alapítvány
adószám: 19150220-1-11
számlaszám: 63200267-15903260Héregi telephely


Vértestolnai telephely


Csengetési rend:
1.óra: 7.55-8.40
2.óra: 8.50-9.35
3.óra: 9.45-10.30
4 óra: 10.40-11.25
5.óra: 11.35-12.20
6. óra: 12.40-13.25
7. óra: 13.35-14.20
8. óra: 14.25-15.10
9. óra: 15.15-16.00


Tarján


Staufenberg


Halle